बीएसएनएल कर्मचारी कल्याण मंडळ आणि बीएसएनएल क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळाच्या बैठका अनेक वर्षांपासून झालेल्या नाहीत- बीएसएनएलईयूने पुन्हा एकदा सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र लिहून या मंडळांच�
By

BSNLEU MH

Lorem ips
2

 BSNL कर्मचारी कल्याण मंडळ, तसेच BSNL क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे कार्यरत नाही.  या दोन्ही मंडळांची मुदत मार्च 2020 मध्ये संपली. तेव्हापासून, BSNLEU CMD BSNL यांना पत्र लिहून दोन्ही मंडळांची पुनर्रचना करण्याची तसेच मंडळांच्या बैठका घेण्याची मागणी करत आहे.  BSNLEU च्या वारंवार केलेल्या निवेदनामुळे, क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळाची 29-11-2021 रोजी पुनर्रचना करण्यात आली.  BSNL कर्मचारी कल्याण मंडळाची पुनर्रचना 01-12-2021 रोजी करण्यात आली.  मात्र, या मंडळांच्या बैठका होत नाहीत.  या मंडळांच्या बैठका न घेतल्याने बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणकारी उपक्रमांबरोबरच क्रीडा कर्मचाऱ्यांच्या हिताकडे व्यवस्थापनाकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.  त्यामुळे बीएसएनएलईयूने आज पुन्हा एकदा सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र लिहून या दोन्ही मंडळांच्या बैठका तातडीने घेण्याची मागणी केली आहे.

पी.अभिमन्यू, जीएस.