हया वर्ष साठी सिलिंग 1.4.20 ची होती ती आता 1.4.22 करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांची मेडिकल आऊटडोअर सिलिंग वाढणार आहे
By

BSNLEU MH

Lorem ips
75F93FCD-F773-4EEE-B403-2309FDEB0DC0

*हया वर्ष साठी सिलिंग 1.4.20 ची होती ती आता 1.4.22 करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांची मेडिकल आऊटडोअर सिलिंग वाढणार आहे*