*SC/ST कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण- BSNL व्यवस्थापनाकडून DoP&T आदेशांची अंमलबजावणी न करणे- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला पत्र लिहिले.*

26-12-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
120
*SC/ST कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण- BSNL व्यवस्थापनाकडून DoP&T आदेशांची अंमलबजावणी न करणे- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला पत्र लिहिले.*     Image

*SC/ST कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण- BSNL व्यवस्थापनाकडून DoP&T आदेशांची अंमलबजावणी न करणे- BSNLEU ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला पत्र लिहिले.*   

BSNL व्यवस्थापन विविध LICE आयोजित करताना DoP&T आदेशांची अंमलबजावणी करत नाही.  अनुत्तीर्ण एससी/एसटी उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन केले जात नाही, “मूल्यमापनाची कमी मानके” स्वीकारून.  त्याचप्रमाणे, BSNL व्यवस्थापन देखील SC/ST उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या पदांच्या विरूद्ध स्वतःच्या गुणवत्ता SC/ST उमेदवारांची मोजणी करून DoP&T आदेशांचे उल्लंघन करत आहे.  BSNLEU ने CMD BSNL यांच्याशी अनेकदा चर्चा करूनही या समस्यांचे निराकरण होत नाही.  त्यामुळे, BSNLEU ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला पत्र लिहून, BSNL व्यवस्थापन वरील नमूद केलेल्या DoP&T आदेशांची अंमलबजावणी करते याची खात्री करण्यासाठी आयोगाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.  तसे पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगालाही लिहिले जाईल.  *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*