*कॉम्रेड शाररिक दृष्टीने अपंग असलेल्या कर्मचारी साठी 4 अतिरिक्त Special Casual Leave ग्रांट करण्यात आली आहे. तरी संबंधित कर्मचारी यांनी सक्षम अधिकारी यांना अर्ज देऊन हया अतिरिक्त रजा आपल्या ESS/ERP खात्यात वर्ग करायचा आहेत.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड शाररिक दृष्टीने अपंग असलेल्या कर्मचारी साठी 4 अतिरिक्त Special Casual Leave ग्रांट करण्यात आली आहे. तरी संबंधित कर्मचारी यांनी सक्षम अधिकारी यांना अर्ज देऊन हया अतिरिक्त रजा आपल्या ESS/ERP खात्यात वर्ग करायचा आहेत.* Image

*कॉम्रेड शाररिक दृष्टीने अपंग असलेल्या कर्मचारी साठी 4 अतिरिक्त Special Casual Leave ग्रांट करण्यात आली आहे. तरी संबंधित कर्मचारी यांनी सक्षम अधिकारी यांना अर्ज देऊन हया अतिरिक्त रजा आपल्या ESS/ERP खात्यात वर्ग करायचा आहेत.*