*कॉम्रेड ST च्या नो कास्ट बेनेफिट विषयावर BA/OA मधील काही अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत. आज परिमंडळ ने GM HR यांना पत्र लिहून असे प्रकार थांबविण्यास सांगितले आहे आणि अशा केसेस लवकरात लवकर बंद कराव्यात अशी विनंती केली आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड ST च्या नो कास्ट बेनेफिट विषयावर BA/OA मधील काही अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत. आज परिमंडळ ने GM HR यांना पत्र लिहून असे प्रकार थांबविण्यास सांगितले आहे आणि अशा केसेस लवकरात लवकर बंद कराव्यात अशी विनंती केली आहे.* Image

*कॉम्रेड ST च्या नो कास्ट बेनेफिट विषयावर BA/OA मधील काही अधिकारी नकारात्मक भूमिका घेत आहेत. आज परिमंडळ ने GM HR यांना पत्र लिहून असे प्रकार थांबविण्यास सांगितले आहे आणि अशा केसेस लवकरात लवकर बंद कराव्यात अशी विनंती केली आहे.*