*कॉम्रेड E ऑफिस व महाराष्ट्र इन्ट्रानेट साठी आपण वेळोवेळी प्रशासनशी पत्रव्यवहार करत होतो. हा मुद्दा CCM मध्ये ही घेतला होता व 7 नोव्हेंबर च्या बैठकीत विषय चर्चेत होता. आज त्या अनुषंगाने ऑर्डर काढण्यात आली आहे. तरी जिल्हा सचिव यांनी संबंधित नोडल अधिकारी यांचाशी चर्चा करून ह्या आदेशावर अंमलबजावणी करावी.*

12-02-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
104
*कॉम्रेड E ऑफिस व महाराष्ट्र इन्ट्रानेट साठी आपण वेळोवेळी प्रशासनशी पत्रव्यवहार करत होतो. हा मुद्दा CCM मध्ये ही घेतला होता व 7 नोव्हेंबर च्या बैठकीत विषय चर्चेत होता. आज त्या अनुषंगाने ऑर्डर काढण्यात आली आहे. तरी जिल्हा सचिव यांनी संबंधित नोडल अधिकारी यांचाशी चर्चा करून ह्या आदेशावर अंमलबजावणी करावी.* Image

*कॉम्रेड E ऑफिस व महाराष्ट्र इन्ट्रानेट साठी आपण वेळोवेळी प्रशासनशी पत्रव्यवहार करत होतो. हा मुद्दा CCM मध्ये ही घेतला होता व 7 नोव्हेंबर च्या बैठकीत विषय चर्चेत होता. आज त्या अनुषंगाने ऑर्डर काढण्यात आली आहे. तरी जिल्हा सचिव यांनी संबंधित नोडल अधिकारी यांचाशी चर्चा करून ह्या आदेशावर अंमलबजावणी करावी.*