*कॉम्रेड ग्रुप टर्म इन्शुरन्स रिनिवल करण्यासाठी आदेश जारी. 14.02.2024 ही अंतिम तारीख आहे. तरी सर्व कर्मचारी यांना माहिती देणे ही विनंती.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड ग्रुप टर्म इन्शुरन्स रिनिवल करण्यासाठी आदेश जारी. 14.02.2024 ही अंतिम तारीख आहे. तरी सर्व कर्मचारी यांना माहिती देणे ही विनंती.* Image

*कॉम्रेड ग्रुप टर्म इन्शुरन्स रिनिवल करण्यासाठी आदेश जारी. 14.02.2024 ही अंतिम तारीख आहे. तरी सर्व कर्मचारी यांना माहिती देणे ही विनंती.*