*कॉम्रेड आज BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने सेवानिवृत्त ST कर्मचारी होणाऱ्या अन्याय बाबतीत कॉ पी अभिमन्यु महासचिव यांना देण्यात आले आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड आज BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने सेवानिवृत्त ST कर्मचारी होणाऱ्या अन्याय बाबतीत कॉ पी अभिमन्यु महासचिव यांना देण्यात आले आहे.* Image

*कॉम्रेड आज BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने सेवानिवृत्त ST कर्मचारी होणाऱ्या अन्याय बाबतीत कॉ पी अभिमन्यु महासचिव यांना देण्यात आले आहे.*