*कॉम्रेड नमस्कार,* *सर्व जिल्हा सचिव व परिमंडळ कार्यकारणी सद्स्य व सक्रिय कार्यकर्ते यांना विनंती आहे की सोबत जोडलेले परिपत्रक याचे प्रिंट काढून प्रत्येक कर्मचारी यांना दयावे व 16 फेब्रुवारीच्या संपात सामील होण्यासाठी आग्रह करावा.

14-02-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
54
*कॉम्रेड नमस्कार,*  *सर्व जिल्हा सचिव व परिमंडळ कार्यकारणी सद्स्य व सक्रिय कार्यकर्ते यांना विनंती आहे की सोबत जोडलेले परिपत्रक याचे प्रिंट काढून प्रत्येक कर्मचारी यांना दयावे व 16 फेब्रुवारीच्या संपात सामील होण्यासाठी आग्रह करावा.  Image

*कॉम्रेड नमस्कार,*  *सर्व जिल्हा सचिव व परिमंडळ कार्यकारणी सद्स्य व सक्रिय कार्यकर्ते यांना विनंती आहे की सोबत जोडलेले परिपत्रक याचे प्रिंट काढून प्रत्येक कर्मचारी यांना दयावे व 16 फेब्रुवारीच्या संपात सामील होण्यासाठी आग्रह करावा.