*कॉम्रेड मुंबईत येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांची राह्यण्याची गैरसोय होत आहे. पर्याय म्हणून पांच बंगलो, जे बी नगर ची बिल्डिंग वापरात आणावी ही विनंती CGM साहेब यांना केली आहे.*

14-02-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
64
*कॉम्रेड मुंबईत येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांची राह्यण्याची गैरसोय होत आहे. पर्याय म्हणून पांच बंगलो, जे बी नगर ची बिल्डिंग वापरात आणावी ही विनंती CGM साहेब यांना केली आहे.* Image

*कॉम्रेड मुंबईत येणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांची राह्यण्याची गैरसोय होत आहे. पर्याय म्हणून पांच बंगलो, जे बी नगर ची बिल्डिंग वापरात आणावी ही विनंती CGM साहेब यांना केली आहे.*