कॉम्रेड, लोकसभेच्या मतदान साठी प्रशासकीय सुट्टी जाहीर. कर्मचारी यांनी नोंद घ्यावी.

06-05-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
64
कॉम्रेड, लोकसभेच्या मतदान साठी प्रशासकीय सुट्टी जाहीर. कर्मचारी यांनी नोंद घ्यावी. Image

कॉम्रेड, लोकसभेच्या मतदान साठी प्रशासकीय सुट्टी जाहीर. कर्मचारी यांनी नोंद घ्यावी.