*विस्तारित परिमंडळ कार्यकारणी समितीची बैठक 12 व 13 ऑगस्ट रोजी मुंबईत. Special Casual Leave साठी प्रशासन विभाग, परिमंडळ कार्यलय कडून आदेश जारी.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
0B778DA2-18F4-4155-A32E-33EB9CF69584

*विस्तारित परिमंडळ कार्यकारणी समितीची बैठक 12 व 13 ऑगस्ट रोजी मुंबईत. Special Casual Leave साठी प्रशासन विभाग, परिमंडळ कार्यलय कडून आदेश जारी.*