सर्व कॉम्रेड यांनी ह्या परिपत्रक चा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करावा. जेणेकरून अनुकंपा आधार वर नियुक्त झालेल्या सर्व बाधित कर्मचारी यांना न्याय देता येईल.

09-07-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
27
सर्व कॉम्रेड यांनी ह्या परिपत्रक चा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करावा. जेणेकरून अनुकंपा आधार वर नियुक्त झालेल्या सर्व बाधित  कर्मचारी यांना न्याय देता येईल. Image

सर्व कॉम्रेड यांनी ह्या परिपत्रक चा जास्तीत जास्त प्रचार व प्रसार करावा. जेणेकरून अनुकंपा आधार वर नियुक्त झालेल्या सर्व बाधित  कर्मचारी यांना न्याय देता येईल.