NFTE चे विनोद विचित्र आहेत - कृपया मनसोक्त हसा.

02-10-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
173
NFTE चे विनोद विचित्र आहेत - कृपया मनसोक्त हसा. Image

NFTE ने दावा केला आहे की त्याने JTO LICE मध्ये हजर राहण्यासाठी पात्रता सेवा 10 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत कमी केली आहे.  हा खूप मोठा विनोद आहे.  हा मुद्दा BSNLEU ने निकाली काढला होता, ज्या वेळी NFTE ही मान्यताप्राप्त युनियन नव्हती.  हा मुद्दा बीएसएनएलईयूने राष्ट्रीय परिषदेत उचलून धरला होता.  त्यावेळी, BSNLEU ही एकमेव मान्यताप्राप्त युनियन होती.  NFTE ही मान्यताप्राप्त युनियन नव्हती.  राष्ट्रीय परिषदेत त्याचे प्रतिनिधित्व नव्हते.

 BSNLEU ने मागणी केली की, JTO LICE मध्ये हजर राहण्यासाठी पात्रता सेवा 10 वर्षांवरून 4 वर्षांपर्यंत कमी करावी.

 सुरुवातीला, व्यवस्थापनाने पात्रता सेवा 8 वर्षांपर्यंत कमी केली.  परंतु, बीएसएनएलईयूने ते मान्य केले नाही.  पुन्हा बीएसएनएलईयूने व्यवस्थापनावर दबाव आणला आणि अखेर यश आले.  पात्रता सेवा 5 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली.

 या संपूर्ण कालावधीत जेव्हा JTO LICE मध्ये हजर राहण्यासाठी पात्रता सेवा 10 वर्षांवरून 5 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली होती, तेव्हा NFTE कडे ओळख नव्हती.  NFTE ला राष्ट्रीय परिषदेत प्रतिनिधित्व नव्हते.  मग, NFTE ने हा मुद्दा निकाली काढल्याचा दावा कसा केला?  प्रत्येकजण कृपया NFTE च्या या विनोदावर मोठ्याने हसेल.

 टीप:- आताही, फक्त BSNLEUच मागणी करत आहे की, JTO LICE मध्ये हजर राहण्याची पात्रता सेवा आणखी कमी करून 4 वर्षे करावी.  NFTE ही मागणी पुढे वाढवत नाही. -पी.अभिमन्यू, जीएस.