टीटी LICE (विभागीय परीक्षा) ताबडतोब घ्या - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहितो.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
2

BSNLEU सातत्याने मागणी करत आहे की सर्व नॉन एक्सएकटिव्ह ची LICEs विलंब न लावता घेण्यात याव्यात.  मात्र, पुनर्रचनेच्या नावाखाली व्यवस्थापनाने या LICE ला विलंब केला.  आता, JTO LICE आधीच आयोजित केले आहे.  JE LICE ठेवण्यासाठी अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे.  तथापि, TT LICE अद्याप अधिसूचित नाही.  BSNLEU ने आज संचालक (HR) यांना पत्र लिहून TT LICE ठेवण्यासाठी त्वरित अधिसूचना जारी करण्याची मागणी केली आहे. -पी.अभिमन्यू, जीएस.