16.10.2022 रोजी होणार्या JE LICE साठी अंशतः रिक्ति जागा- बीएसएनएलईयुने संचालक (एचआर) यांच्याशी चर्चा केली आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
16.10.2022 रोजी होणार्या JE LICE साठी अंशतः रिक्ति जागा- बीएसएनएलईयुने संचालक (एचआर) यांच्याशी चर्चा केली आहे.  Image

व्यवस्थापनाने 16.10.2022 रोजी जेई विभागीय परीक्षेसाठी  अधिसूचना जारी केली आहे. JTO च्या बाबतीत घडले तसेच, या JE च्या देखील रिक्ति  जागा केवळ 14 परीमंडळांमध्ये उपलब्ध आहे. यातून, 7 परीमंडळांमध्ये, रिक्ति केवळ एकच अंकात उपलब्ध आहे. यामुळे JE LICE उमेदवारांमध्ये एक मोठा निराशा तयार झाली आहे.

Com.P.Abhimanyu, सरचिटणीस, यांनी आज या विषयावर संचालक (HR) चर्चा केली . त्यानी लक्ष वेधले की, बीएसएनएल व्यवस्थापन नॉन-एक्सएकटिव्ह कर्मचारी वर सतत अन्याय करीत आहे. म्हणून महासचिवांनी पुन्हा एकदा मागणी केली आहे की, जेई च्या जागा 31.01.2020 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या पोस्ट् सहित आयोजित करावी. सरचिटणीस यांनी संचालक (एचआर) यांना सांगितले की, 2020 च्या रिक्त पदांसाठी जेई    LICE आयोजित करण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी. तसेच त्याने मागणी केली की, 2021 च्या रिक्त पदांसाठी JE LICE घेण्याकरिता अधिसूचना ताबडतोब जारी करावी.

पी.अभिमन्यू, जीएस.