*कॉम्रेड CTO व महाराष्ट्र मधील IQ च्या बाबतीत चर्चा होऊन ही अपेक्षित सूचना दिल्या जात नाही आहे. म्हणून आज परिमंडळ सचिव व जिल्हा सचिव, मुंबई यांनी GM HR यांची भेट घेऊन तीव्र नारजगी व्यक्त केली. सविस्तर पत्र सुद्धा देण्यात आले आहे परिमंडळ कडून.*

05-02-24
1 Min Read
By BSNLEU MH
95
*कॉम्रेड CTO व महाराष्ट्र मधील IQ च्या बाबतीत चर्चा होऊन ही अपेक्षित सूचना दिल्या जात नाही आहे. म्हणून आज परिमंडळ सचिव व जिल्हा सचिव, मुंबई यांनी GM HR यांची भेट घेऊन तीव्र नारजगी व्यक्त केली. सविस्तर पत्र सुद्धा देण्यात आले आहे परिमंडळ कडून.* Image

*कॉम्रेड CTO व महाराष्ट्र मधील IQ च्या बाबतीत चर्चा होऊन ही अपेक्षित सूचना दिल्या जात नाही आहे. म्हणून आज परिमंडळ सचिव व जिल्हा सचिव, मुंबई यांनी GM HR यांची भेट घेऊन तीव्र नारजगी व्यक्त केली. सविस्तर पत्र सुद्धा देण्यात आले आहे परिमंडळ कडून.*