आज BSNLEU व CCWF महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त सहकार्य ने कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, परिमंडळ कार्यलय, CCA ऑफिस व इलेक्ट्रिकल विंग, सिविल विंग यांना दिवाळी निमित्ताने मिठाई देण्यात आली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
WhatsApp Image 2022-10-21 at 12

आज BSNLEU व CCWF महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त सहकार्य ने कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, परिमंडळ कार्यलय, CCA ऑफिस व इलेक्ट्रिकल विंग, सिविल विंग यांना दिवाळी निमित्ताने मिठाई देण्यात आली.*