बीएसएनएल कोविड फंड समितीचे आजच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
बीएसएनएल कोविड फंड समितीचे आजच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय. Image

BSNL कोविड फंड (BCF) समितीची आज बैठक झाली त्यात कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस, सहभागी झाले होते.  या बैठकीत कोविड पीडितांच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या मदतीचा आढावा घेण्यात आला.  कोविड फंडात कर्मचाऱ्यांचे योगदान एकूण रु. 11 कोटी आहे.  त्याचप्रमाणे बीएसएनएल व्यवस्थापनाचे योगदान देखील 11 कोटी रुपये आहे.  अशा प्रकारे कोविड फंडात जमा झालेली एकूण रक्कम रु. 22 कोटी आहे.  31-03-2022 पर्यंत 238 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.  त्यापैकी 220 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना रु.  प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख दिले आहे.  त्यामुळे जमा झालेला निधी जवळपास संपला आहे.  त्यामुळे आजच्या बैठकीत आणखी १८ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत चर्चा झाली.  खालील निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आले आहेत:-

 1. 18 कोविड पीडितांच्या कुटुंबियांना मिळणारी मदत, जी एकूण रु. 1.8 कोटी इतकी आहे, ती BSNL व्यवस्थापनाद्वारे उचलली जाईल.

2. BCF समितीने BCF धोरणाचा कालावधी 31-03-2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही घेतला.

 3. भविष्यातील मृत्यूच्या बाबतीत द्यावयाच्या सवलतीच्या संदर्भात, असे ठरवण्यात आले आहे की, BCF समितीची तिमाही आधारावर बैठक होईल आणि पेमेंट कसे करायचे ते ठरवले जाईल.

 पी.अभिमन्यू, जीएस.