अनुकंपा धर्तीवर अपॉइंटमेंट न मिळाल्याने, SSA मधील अर्जदार मध्ये नैराश्य आले आहे. त्यामुळे योग्य त्यांना योग्य माहिती दयावी व CHQ ने सुद्धा हा मुद्दा सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सोडवावा त्यासाठी परिमंडळ चा वतीने पत्र देण्यात आले.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
merge_from_ofoct(7)

अनुकंपा धर्तीवर अपॉइंटमेंट न मिळाल्याने, SSA मधील अर्जदार मध्ये  नैराश्य आले आहे. त्यामुळे योग्य त्यांना योग्य माहिती दयावी व CHQ ने सुद्धा हा मुद्दा सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सोडवावा त्यासाठी परिमंडळ चा वतीने पत्र देण्यात आले.