आज Inspection Quarter ( निरीक्षण आवास) निमित्त एक सविस्तर पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले. हया पत्रात नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांना प्रायोरिटी बेसिसवर IQ देण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
WhatsApp Image 2022-11-07 at 1

आज Inspection Quarter ( निरीक्षण आवास)  निमित्त एक सविस्तर पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले. हया पत्रात नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांना प्रायोरिटी बेसिसवर IQ देण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.