एयूएबीने ज्वलंत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
19052022

 AUAB ने 27.04.2022, 04.05.2022 आणि 11.05.2022 रोजी आपल्या बैठका घेतल्या आणि नॉन एक्सएकटिव्हच्या आणि एक्सएकटिव्हच्या ज्वलंत समस्यांवर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आखण्यासाठी सखोल चर्चा केली.  एक्झिक्युटिव्हसाठी 3री वेतन पुनरावृत्ती आणि नॉन एक्सएकटिव्हसाठी 3री वेतन पुनरावृत्ती न करणे यावर अत्यंत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली.  त्याचप्रमाणे, E-2/E-3 वेतनश्रेणीच्या समस्येवर तोडगा न निघणे, सेवानिवृत्ती लाभाचा मुद्दा, 07.08.2022 रोजी होणाऱ्या JTO LICE साठी अपुऱ्या रिक्त जागा, SC/ST चा अनुशेष न भरणे व  27.10.2021 रोजी AUAB सह झालेल्या बैठकीत CMD BSNL ने दिलेल्या आश्वासनांच पूर्तता न करणे . यांवर गंभीर चर्चा झाली.

 AUAB ने उपरोक्त मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी करत आंदोलनात्मक कार्यक्रम आखला आहे.  AUAB चे परिपत्रक यासोबत जोडले आहे.  आंदोलनाचा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी सर्व परीमंडळ व जिल्हा सचिवांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत ही विनंती.

पी.  अभिमन्यू, जीएस.