महत्वपूर्ण सूचना
By

BSNLEU MH

Lorem ips
महत्वपूर्ण सूचना Image

*कॉम्रेड सर्वांना विनंती आहे की " पे स्केल मध्ये स्टेग्नाशन येऊ नये " हया विषयांवर त्यांनी आपल्या सूचना कॉम संदीप गुळुंजकर, सहायक परिमंडळ सचिव यांना उदया दिनांक 29.11.2022 पर्यंत दयावात. हया सूचना एकत्र करून CHQ ला पाठवण्यात येतील.* 

 *मोबाईल: 9405493177*