BSNLEU आणि NFTE यांनी वेतन पुनरावृत्तीच्या मुद्द्यावर एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला.

02-12-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
206
BSNLEU आणि NFTE यांनी वेतन पुनरावृत्तीच्या मुद्द्यावर एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला. Image

 

 आजची वेतन वाटाघाटी समितीची बैठक पूर्ण झाल्यानंतर, BSNLEU आणि NFTE चे प्रतिनिधी भेटले आणि वेतन पुनरावृत्तीच्या मुद्द्यावरील घडामोडींचा आढावा घेतला.  चर्चेनंतर पुढील निर्णय घेण्यात आले.
 
 (1) BSNLEU आणि NFTE यांनी एकत्रितपणे वेतन पुनरावृत्तीचे (Wage Revision) निराकरण करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे.

 (2) वेतन पुनरावृत्ती 5% फिटमेंटसह सेटल करणे आवश्यक आहे.

 (३) कोणत्याही कर्मचाऱ्याला स्टेग्नाशनचा सामना करावा लागणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी व्यवस्थापन पक्षाने देऊ केलेल्या वेतनश्रेणीत योग्य ते बदल केले पाहिजेत.

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.