JTO प्रशिक्षणार्थींना मुद्रित (Printed) साहित्याचा पुरवठा न करणे – BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहून त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करते.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
6D12AE38-039B-42B8-9902-78A2D956DF33

 जेटीओ इंडक्शन प्रशिक्षण विविध प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुरू आहे.  प्रशिक्षणार्थींनी बीएसएनएलईयूच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, छापील साहित्याचा पुरवठा केला जात नाही.  प्रशिक्षणार्थींना 2,000 पानांच्या सॉफ्ट कॉपी आधीच पुरविल्या गेल्या आहेत.  मोबाईलवर असे विपुल विषय वाचणे अत्यंत अवघड असते आणि त्याचा प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होतो.  छापील प्रतींचा पुरवठा न करण्यामागे कंपनीची आर्थिक टंचाई असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.  म्हणून, BSNLEU ने संचालक (HR) यांना पत्र लिहून जेटीओ प्रशिक्षणार्थींना मुद्रित साहित्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.