*वेतन पुनरावृत्ती – किमान वेतनमान निश्चित करण्यासाठी भिन्न रूपांतरण गुणोत्तर अस्वीकार्य – BSNLEU ने व्यवस्थापनाच्या  सांगितले.* 
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*वेतन पुनरावृत्ती – किमान वेतनमान निश्चित करण्यासाठी भिन्न रूपांतरण गुणोत्तर अस्वीकार्य – BSNLEU ने व्यवस्थापनाच्या  सांगितले.*  Image

 वेतन वाटाघाटी समितीच्या मागील बैठकीत वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी चर्चा झाली.  पण ती पूर्ण झाली नाही.  आज, BSNLEU आणि NFTE या दोन्ही महासचिवांनी वेतन वाटाघाटी समितीच्या अध्यक्षांना भेटण्याचा प्रयत्न केला.  मात्र, त्यांची भेट होऊ शकली नाही.  त्यानंतर, कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस, श्री सौरभ त्यागी, पीजीएम (स्थापत्य) यांची भेट घेतली, जे वेतन वाटाघाटी समितीच्या सदस्यांपैकी एक आहेत.  त्यांनी PGM(Est.) ला सांगितले की, किमान वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी व्यवस्थापनाच्या बाजूने सुचवलेले भिन्न रूपांतरण गुणोत्तर मान्य नाही.  GS, BSNLEU ने वेतनश्रेणी तयार करण्यासाठी एकसमान रूपांतरण घटकाचा अवलंब करावा, अशी मागणी केली.  PGM(Est.) ने उत्तर दिले की या पैलूवर लवकरच चर्चा केली जाईल.

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.