BSNLEU ने सदस्य (सेवा) यांना पत्र लिहून, DoT ने CMD BSNL ला दिलेले निर्देश मागे घेण्याची विनंती केली. हा विषय आयडीएच्या थकबाकी नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी यांना देण्याबाबत आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
96C0CD01-D76D-4733-993D-1FF77E996C6E

*

 01.10.2020 ते 30.06.2021 या कालावधीसाठी BSNL च्या नॉन-एक्झिक्युटिव्हची IDA वाढ BSNL व्यवस्थापनाने चुकीच्या पद्धतीने गोठवली आहे.  IDA गोठवण्याच्या विरोधात BSNLEU ने माननीय केरळ उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.  या आधारावर, माननीय न्यायालयाने सीएमडी बीएसएनएल यांना IDA थकबाकी भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.  या परिस्थितीत, DoT ने 17.02.2021 रोजी पत्र जारी केले, ज्यात CMD BSNL ला IDA थकबाकी भरू नये असे निर्देश दिले.  त्यामुळे आयडीएची थकबाकी दिलेली नाही.  BSNLEU ने यापूर्वीच दूरसंचार सचिवांना पत्र लिहून हे निर्देश मागे घेण्याची मागणी केली आहे.  पुन्हा एकदा, BSNLEU ने आज सदस्य (सेवा) यांना पत्र लिहून DoT चे निर्देश मागे घेण्याची विनंती केली, जेणेकरून BSNL नॉन-एक्झिक्युटिव्हजना IDA थकबाकी देऊ शकेल.

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.