*18.12.2022 रोजी झालेल्या JE LICE - BSNLEU ने अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्नांना पूर्ण गुणांची मागणी केली आहे.* 
By

BSNLEU MH

Lorem ips
BA1920D0-E506-4815-B6C6-2DFA0B7497E1

 JE LICE 18.12.2022 रोजी आयोजित करण्यात आली होती.  BSNLEU च्या CHQ च्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, या परीक्षेत विचारले जाणारे अनेक प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरचे आहेत.  हे पाहता, BSNLEU ने संचालक (HR) यांना पत्र लिहून अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्नांच्या संदर्भात उमेदवारांना पूर्ण गुण देण्याची मागणी केली आहे.  बीएसएनएलईयूने अशीही मागणी केली आहे की, चुकीच्या/एकाहून अधिक आणि अस्पष्ट उत्तरे असलेल्या प्रश्नांच्या बाबतीत उमेदवारांनी व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यास त्यांना पूर्ण गुण देण्यात यावेत.
 -पी.अभिमन्यू, जीएस.