अत्यंत महत्वपूर्ण आज कॉम नागेशकुमार नलावडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र BSNLEU यांच्या मार्गदर्शनाखाली SC/ST कास्ट validity विषयावर एक विस्तृत पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले आहे. अपेक्षा आहे की BSNL मानजमेंट हया विषयी सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय निकाली काढतील.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
merge_from_ofoct(10)

अत्यंत महत्वपूर्ण

 आज कॉम नागेशकुमार नलावडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र BSNLEU यांच्या मार्गदर्शनाखाली SC/ST कास्ट validity विषयावर एक विस्तृत पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले आहे. अपेक्षा आहे की BSNL मानजमेंट हया विषयी सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय निकाली काढतील.