अत्यंत महत्वपूर्ण आज कॉम नागेशकुमार नलावडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र BSNLEU यांच्या मार्गदर्शनाखाली SC/ST कास्ट validity विषयावर एक विस्तृत पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले आहे. अपेक्षा आहे की BSNL मानजमेंट हया विषयी सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय निकाली काढतील.

26-12-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
146
merge_from_ofoct(10)

अत्यंत महत्वपूर्ण

 आज कॉम नागेशकुमार नलावडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र BSNLEU यांच्या मार्गदर्शनाखाली SC/ST कास्ट validity विषयावर एक विस्तृत पत्र CGM साहेब यांना देण्यात आले आहे. अपेक्षा आहे की BSNL मानजमेंट हया विषयी सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय निकाली काढतील.