*BSNL व्यवस्थापन ने एकतर्फी नवीन क्रीडा धोरण जारी केले- BSNLEU ने CMD BSNL ला पत्र लिहून धोरण स्थगित ठेवण्याची* *आणि युनियन्सशी चर्चा सुरू* *करण्याची मागणी* *केली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
02CF121C-73DC-45C3-B750-0D02F27E64DD

 BSNL व्यवस्थापनाने स्वैरपणे स्पोर्ट्स कॉम्पेंडियम 2022 जारी केले आहे. मान्यताप्राप्त युनियन्सशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही.  क्रीडा मंडळाच्या बैठकीतही त्यावर चर्चा झाली नाही.  2008 मध्ये आधीच करिअर प्रोग्रेशन पॉलिसी आणली गेली आहे. 2008 च्या धोरणानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही.  अचानक, व्यवस्थापनाने आणखी एक धोरण आणले आहे ज्यात अनेक त्रुटी आहेत.  म्हणून, BSNLEU ने CMD BSNL ला पत्र लिहून, कंपेंडियम 2022 प्रलंबित ठेवण्याची आणि नवीन धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी मान्यताप्राप्त संघटनांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
 -पी.अभिमन्यू, जीएस.