पेन्शनर आयडेंटिटी कार्ड

09-06-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
169
EC1E4046-DF6F-4659-835B-E5C4274BB03A

लेखा अधिकारी (पेन्शन), CCA कार्यलय, मुंबई च्या वतीने आयडेंटिटी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. तरी सोबत असलेल्या आदेशानुसार फॉर्म भरून सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्ड मिळवू शकतात. धन्यवाद ????

कॉम नागेशकुमार नलावडे परिमंडळ अध्यक्ष, BSNLEU

कॉम गणेश हिंगे परिमंडळ सचिव, BSNLEU

कॉम जॉन वर्गीस CCM सेक्रेटरी

कॉम अमिता नाईक संयोजक WWCC