*कॉर्पोरेट कार्यालयाने IDA 3.3% वाढीसाठी आदेश जारी केला.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉर्पोरेट कार्यालयाने IDA 3.3% वाढीसाठी आदेश जारी केला.* Image

*कॉर्पोरेट कार्यालयाने IDA 3.3% वाढीसाठी आदेश जारी केला.*

 डीपीईने आधीच जाहीर केले आहे की, 3.3% ची वाढलेली IDA w.e.f.  ०१.०७.२०२३.  काल बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिसने या आयडीए वाढीव रकमेसाठी पत्र जारी केले. *-पी, अभिमन्यू, जीएस.*