*कॉम्रेड CHQ च्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मणिपूर मधील झालेल्या अमानुष घटनेविरोधात दिनांक 27 जुलै रोजी निषेध व्यक्त करायचा आहे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड CHQ च्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मणिपूर मधील झालेल्या अमानुष घटनेविरोधात दिनांक 27 जुलै रोजी निषेध व्यक्त करायचा आहे.* Image

*कॉम्रेड CHQ च्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मणिपूर मधील झालेल्या अमानुष घटनेविरोधात दिनांक 27 जुलै रोजी निषेध व्यक्त करायचा आहे.*

*तरी सर्व BSNLEU व WWCC च्या प्रतिनिधींना विनंती आहे की खालील बॅनर चे प्रिंट घेऊन आपल्या आपल्या जिल्ह्यात निषेधाचा कार्यक्रम यशस्वी करावा. सोबत jpg file सुद्धा जोडत आहोत.