अनुकंपा तत्त्वावर भरती होऊन जातीवर आधारित कोणतेही फायदे न घेणाऱ्या कर्मचारी वर्ग वरील केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आज मुख्य महाप्रभदक साहेब यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली.

13-06-22
1 Min Read
By BSNLEU MH
227
3

अनुकंपा तत्त्वावर भरती होऊन जातीवर आधारित कोणतेही फायदे न घेणाऱ्या कर्मचारी वर्ग वरील केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आज मुख्य महाप्रभदक साहेब यांना पुन्हा विनंती करण्यात आली.