ब्लॉक वर्ष 2018-21 साठी LTC सुविधा 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली - BSNL कॉर्पोरेट ऑफिसने DoP&T पत्राला मान्यता दिली.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
CC246C08-3578-4ABF-90DF-99201ECCEA91

*

 ब्लॉक वर्ष 2018-21 साठी एलटीसी आधीच 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता, डीओपी अँड टी ने उपरोक्त ब्लॉक वर्षासाठी एलटीसी सुविधा 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली आहे. बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिसने काल या डीओपी अँड टी पत्राला मान्यता दिली काल दिनांक 16.01.2023 दिली आहे.
 -पी.अभिमन्यू, जीएस.