2021 च्या रिक्त पदासाठी JE LICE परीक्षा घेण्यात याव्या - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिते.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
2021 च्या रिक्त पदासाठी JE LICE परीक्षा घेण्यात याव्या - BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिते. Image

 JE LICE परीक्षा घेण्यासाठी BSNLEU व्यवस्थापनावर सतत दबाव आणत आहे.  याचा परिणाम म्हणून, 2020 च्या रिक्त पदासाठी JE LICE आयोजित करण्यात आली आहे आणि त्याचे निकाल देखील आता जाहीर झाले आहेत.  मात्र, त्या परीक्षेत अनेक परीमंडळांमध्ये रिक्त जागा उपलब्ध झाल्या नाहीत.  त्यामुळे, ज्या परीमंडळांमध्ये रिक्त पदे अस्तित्वात नव्हती, त्या परीमंडळांमध्ये पात्र उमेदवारांना JE LICE मध्ये उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली नाही.  या परिस्थितीत, BSNLEU ने आज संचालक (HR) यांना पत्र लिहून 2021 च्या रिक्त पदासाठी JE LICE तात्काळ परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे.
 -पी.अभिमन्यू, जीएस.