BSNLEU, अनंतपूर जिल्हा युनियनने माननीय दळणवळण मंत्री श्री देवुसिंह चौहान यांना निवेदन सादर केले.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
F81906D6-9A2D-4A8B-8AF7-DE6405E9FF84

 राज्याचे दळणवळण मंत्री श्री देवुसिंह चौहान यांनी आंध्र प्रदेश परीमंडळातील अनंतपूर जिल्ह्यातील पुट्टापर्थी ला 21-01-2023 रोजी भेट दिली
 बीएसएनएलईयूच्या अनंतपूर कॉम्रेड्स, कॉ. के मल्लिकार्जुन रेड्डी, जिल्हा सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली, पुट्टापर्थी येथे माननीय दळणवळण राज्य मंत्री यांची भेट घेतली आणि एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये वेतन सुधारणा लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली, तसेच BSNL चे 4G आणि 4G 5G आणि त्वरीत सुरू करण्याची विनंती केली.  हा पुढाकार घेतल्याबद्दल BSNLEU चे CHQ अनंतपूर जिल्हा युनियनचे मनःपूर्वक अभिनंदन करते.
 -पी.अभिमन्यू, जीएस.