*JE ट्रान्सफर केसेस रुल 8 अंतर्गत साठी प्रशासन ला पत्र देण्यात आले आहे. पुढे संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा सुद्धा करण्यात येईल.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
2B98B81D-2872-4669-8E60-8D90DA8D7312

*JE ट्रान्सफर केसेस  रुल 8 अंतर्गत साठी प्रशासन ला पत्र देण्यात आले आहे. पुढे संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा सुद्धा करण्यात येईल.*