*कॉम्रेड ह्या वेळी टेलिकॉम टेक्निशियन ची परीक्षा ऑनलाईन 27.08.2023 रोजी होत आहे. परीक्षार्थी ना कॉम्प्युटर बाबत भीती वाटू नये किंवा तो हाताळताना चुका होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र च्या परीक्षार्थी यांचासाठी 11 ऑगस्ट ला 3 वाजता ऑनलाईन ट्रेनिग होईल. तसा आदेश कॉर्पोरेट ऑफिस कढुन काढण्यात आला आहे याची सर्वानी नोंद घ्यावी*

09-08-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
104
*कॉम्रेड ह्या वेळी टेलिकॉम टेक्निशियन ची परीक्षा ऑनलाईन 27.08.2023 रोजी होत आहे. परीक्षार्थी ना कॉम्प्युटर बाबत भीती वाटू नये किंवा तो हाताळताना चुका होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र च्या परीक्षार्थी यांचासाठी  11 ऑगस्ट ला 3 वाजता ऑनलाईन ट्रेनिग होईल. तसा आदेश कॉर्पोरेट ऑफिस कढुन काढण्यात आला आहे याची सर्वानी नोंद घ्यावी*  Image

*कॉम्रेड ह्या वेळी टेलिकॉम टेक्निशियन ची परीक्षा ऑनलाईन 27.08.2023 रोजी होत आहे. परीक्षार्थी ना कॉम्प्युटर बाबत भीती वाटू नये किंवा तो हाताळताना चुका होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र च्या परीक्षार्थी यांचासाठी  11 ऑगस्ट ला 3 वाजता ऑनलाईन ट्रेनिग होईल. तसा आदेश कॉर्पोरेट ऑफिस कढुन काढण्यात आला आहे याची सर्वानी नोंद घ्यावी*