इच्छुक नॉन-एक्झिक्युटिव्हना GTI मध्ये रु. 50 लाख विम्याच्या रकमेसह सामील होऊ द्या- BSNLEU संचालक (HR) यांना पत्र लिहिले.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
D47E123E-AF4B-402E-AFC4-5AF3F56ED577

 BSNLEU ने घेतलेल्या गंभीर प्रयत्नांमुळे, ग्रुप टर्म इन्शुरन्स (GTI) नॉन- एक्झिक्युटिव्हसाठी देखील लागू करण्यात आला आहे.  नॉन-एक्झिक्युटिव्हसाठी GTI अंतर्गत विमा रक्कम रु. 20 लाख आहे आणि 15.09.1972 पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी प्रीमियमची रक्कम रु. 18,172/- आहे आणि 15.09.1972 नंतर जन्मलेल्यांसाठी प्रीमियमची रक्कम रु.  ३,७७६/-.  एक्झिक्युटिव्हजच्या बाबतीत त्यांच्या GTI अंतर्गत विमा रक्कम रु. 50 लाख आहे.  १५.०९.१९७२ पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी प्रीमियमची रक्कम रु. ४५,४३०/- आणि १५.०९.१९७२ नंतर जन्मलेल्यांसाठी रु. १२,९८०/- आहे.  या परिस्थितीत, काही नॉन एक्सएकटिव्ह व्यक्तींना विमा रक्कम म्हणून 50 लाख रुपये देऊन GTI मध्ये सामील होण्याची इच्छा आहे.  ते जास्त प्रीमियम रक्कम भरण्यास तयार आहेत.  त्यामुळे, BSNLEU ने संचालक (HR) यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, जे नॉन एक्सएकटिव्ह, जे उच्च विमा रकमेसह GTI मध्ये सामील होण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना तसे करण्याची परवानगी द्यावी.
 *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*