*TT LICE साठी 50% DR कोटाच्या जागा वळवणे - BSNLEU PGM(Est.) शी चर्चा केली.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*TT LICE साठी 50% DR कोटाच्या जागा वळवणे - BSNLEU PGM(Est.) शी चर्चा केली. Image

BSNLEU ची मागणी आहे की, दूरसंचार तंत्रज्ञ संवर्गातील 50% थेट भरती कोट्यातील पदे देखील आगामी TT LICE मध्ये वळवावीत.  कारण, आगामी TT LICE मध्ये 14 परीमंडळांमध्ये एकही जागा रिक्त नाही.  BSNLEU ने आधीच CMD BSNL ला पत्र लिहून या मागणीसाठी आग्रह धरला आहे.  काल, कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस, यांनी श्री सौरभ त्यागी, पीजीएम (स्थापत्य) यांची भेट घेतली आणि या पत्राची प्रत दिली आणि व्यवस्थापनाने लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी केली.
 *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*