DOT द्वारे नियुक्त केलेल्या आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश (PO) जारी करणे, परंतु BSNL –  च्या स्थापनेनंतर नियुक्त करण्यात आले होते, GS BSNLEU यांनी CMD BSNL यांच्याशी चर्चा केली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
DOT द्वारे नियुक्त केलेल्या आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश (PO) जारी करणे, परंतु BSNL –  च्या स्थापनेनंतर नियुक्त करण्यात आले होते, GS BSNLEU यांनी CMD BSNL यांच्याशी चर्चा केली.* Image

 BSNLEU सतत मागणी करत आहे की, DoT द्वारे नियुक्त केलेल्या आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेल्या, परंतु BSNL च्या स्थापनेनंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी केले जावेत.  3 CAT आणि 2 उच्च न्यायालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.  तथापि, दूरसंचार विभागाच्या निर्देशानुसार, बीएसएनएलने या निकालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे.  15.02.2023 रोजी, BSNLEU ने पुन्हा एकदा CMD BSNL ला या विषयावर पत्र लिहिले.  आज कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस, यांनी या विषयावर श्री पी.के.पुरवार CMD यांच्याशी चर्चा केली.   चर्चेनंतर, सीएमडी बीएसएनएलने उत्तर दिले की ते योग्य निर्णय घेण्यासाठी बीएसएनएलईयूचे पत्र दूरसंचार विभागाकडे पाठवतील.
 *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*