*हया पाच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या लॉंग पेंडिंग एक्स ग्रेशिया केसेस सेटल झाल्या आहेत. जून महिन्याच्या पगारा सोबत त्याचे पेयमेंट होईल. कृपया याची नोंद घ्यावी*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
1415335B-6224-4023-BA3B-644CEFE92A3E

*हया पाच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या लॉंग पेंडिंग एक्स ग्रेशिया केसेस सेटल झाल्या आहेत. जून महिन्याच्या पगारा सोबत त्याचे पेयमेंट होईल. कृपया याची नोंद घ्यावी*