*कॉम्रेड दिनांक 05.03.2023 रोजी महाराष्ट्र BSNL कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर युनियन चे परळी वैजनाथ येथे पार पडले. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर यांनी मांडलेल्या व्यथा आज CGM BSNL महाराष्ट्र यांचा कडे पत्र रूपाने व्यक्त करण्यात आल्या व योग्य कारवाई करण्याची विनंती परिमंडळ तर्फे करण्यात आली.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड दिनांक 05.03.2023 रोजी महाराष्ट्र BSNL कॉन्ट्रॅक्ट  वर्कर युनियन चे परळी वैजनाथ येथे पार पडले. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर यांनी मांडलेल्या व्यथा आज CGM BSNL महाराष्ट्र यांचा कडे पत्र रूपाने व्यक्त करण्यात आल्या व योग्य कारवाई करण्याची विनंती परिमंडळ तर्फे करण्यात आली.* Image

*कॉम्रेड दिनांक 05.03.2023 रोजी महाराष्ट्र BSNL कॉन्ट्रॅक्ट  वर्कर युनियन चे परळी वैजनाथ येथे पार पडले. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर यांनी मांडलेल्या व्यथा आज CGM BSNL महाराष्ट्र यांचा कडे पत्र रूपाने व्यक्त करण्यात आल्या व योग्य कारवाई करण्याची विनंती परिमंडळ तर्फे करण्यात आली.*