*DoT ने BSNLEU ची मागणी नाकारली आहे की DoT कालावधी दरम्यान जाहिरात केलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करणे.*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*DoT ने BSNLEU ची मागणी नाकारली आहे की DoT कालावधी दरम्यान जाहिरात केलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करणे.* Image

*DoT ने BSNLEU ची मागणी नाकारली आहे की DoT कालावधी दरम्यान जाहिरात केलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करणे.*

 03 मार्च 2023 रोजी पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाकडून पत्र जारी केल्यानंतर, राष्ट्रीय पेन्शन योजना, BSNLEU च्या अधिसूचनेपूर्वी जाहिरात केलेल्या / अधिसूचित केलेल्या पदांवर भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत,सचिव, दूरसंचार यांना एक पत्र लिहिले.   12.05.2023 रोजीच्या त्या पत्रात, BSNLEU ने मागणी केली आहे की, BSNL ची स्थापना होण्यापूर्वी ज्या पदांवर/रिक्त पदांवर भरती करण्यात आली होती/जाहिरात/नियुक्तीसाठी अधिसूचित करण्यात आले होते, त्या BSNL कर्मचाऱ्यांना दूरसंचार विभाग भर्ती म्हणून गणले जावे आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशासह जारी केले जावे.   BSNLEU ने उपस्थित केलेल्या वरील मुद्द्याला दूरसंचार विभागाने आपले उत्तर दिले आहे.  14.07.2023 च्या पत्रात, CMD BSNL यांना उद्देशून, DoT ने 12.05.2023 च्या पत्र क्रमांक BSNLEU/511(Rectt.) द्वारे सरचिटणीस, BSNLEU यांनी लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे, हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.  याच्या उत्तरात, दूरसंचार विभागाने असे म्हटले आहे की, *"01.10.2000 रोजी किंवा त्यानंतर बीएसएनएलने औपचारिकपणे नियुक्त केलेला आणि बीएसएनएलमध्ये सामील झालेला कोणताही कर्मचारी बीएसएनएल नियुक्त आहे आणि राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्याची आवश्यकता उद्भवत नाही".* ची प्रत  आमच्या सर्व साथीदारांच्या माहितीसाठी दूरसंचार विभागाचे पत्र जोडलेले आहे. *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*