पेन्शन अदालत (नागपूर विभाग)
By

BSNLEU MH

Lorem ips
5593C292-94D3-4767-8FA1-740A7DE4CD17

दिनांक 16.08.2022 रोजी नागपूर विभागसाठी पेन्शन अदालत होत आहे. तरी सर्व जिल्हा सचिव BSNLEU/AIBDPA यांनी संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे मार्गदर्शन करावे ही विनंती