*रस्ता कोपरा सभा (स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग) -परीमंडळ व जिल्हा सचिवांचे लक्षवेधी*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*रस्ता कोपरा सभा (स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग) -परीमंडळ व जिल्हा सचिवांचे लक्षवेधी* Image

 मजदूर किसान संघर्ष रॅलीच्या मागण्या लोकप्रिय करण्यासाठी पथ कोपरा सभांचे आयोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  ज्या ठिकाणी सर्वसामान्य लोक मोठ्या संख्येने जमतात अशा ठिकाणी या पथ कोपरा सभांचे आयोजन करण्यात यावे.  तथापि, असे लक्षात आले आहे की, आमचे सहकारी बीएसएनएल कार्यालयाच्या आत किंवा बाहेर जमतात, फोटो काढतात आणि सीएचक्यूला पाठवतात.  हे बरोबर नाही आणि त्यामुळे रस्त्यावरील कोपरा सभा घेण्याचा हेतू साध्य होणार नाही.  त्यामुळे परीमंडळ आणि जिल्हा सचिवांना विनंती आहे की, ज्या ठिकाणी सर्वसामान्य लोक मोठ्या संख्येने जमतात अशा ठिकाणी पथ कोपरा सभा आयोजित केल्या जाव्यात. सादर. *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*