*कॉम्रेड महाराष्ट्र शासनाने आता कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने जॉब देण्यासाठी शासन निर्णय घेतला आहे.
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*कॉम्रेड महाराष्ट्र शासनाने आता कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने जॉब देण्यासाठी शासन निर्णय घेतला आहे.  Image

*कॉम्रेड महाराष्ट्र शासनाने आता कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने जॉब देण्यासाठी शासन निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून आगामी काळात त्याचे वाईट परिणाम* *महाराष्ट्रतील कामगार वर्गावर होणार आहेत.*

 *म्हणून BSNLEU महाराष्ट्र परिमंडळ च्या वतीने सन्मानीय मुख्यमंत्री यांना हया निर्णयाचा* *फेरविचार करण्यास विनंती करण्यात आली आहे*