*कॉम्रेड ज्या टेलिकॉम टेक्निशियन ला टेलिकॉम फॅक्टरी येथे 5G NSA USIM कामा करिता ट्रान्सफर किंवा deputation बेस वर विलींगनेस मागवण्यात येत आहेत. ह्यासाठी कॉम्प्युटर हाताळण्यातची कला अवगत असणे जरुरी आहे.*

18-08-23
1 Min Read
By BSNLEU MH
130
*कॉम्रेड ज्या टेलिकॉम टेक्निशियन ला टेलिकॉम फॅक्टरी येथे 5G NSA USIM कामा करिता ट्रान्सफर किंवा deputation बेस वर विलींगनेस मागवण्यात येत आहेत. ह्यासाठी कॉम्प्युटर हाताळण्यातची कला अवगत असणे जरुरी आहे.* Image

*कॉम्रेड ज्या टेलिकॉम टेक्निशियन ला टेलिकॉम फॅक्टरी येथे 5G NSA USIM कामा करिता ट्रान्सफर किंवा deputation बेस वर विलींगनेस मागवण्यात येत आहेत. ह्यासाठी कॉम्प्युटर हाताळण्यातची कला अवगत असणे जरुरी आहे.*