*24.08.2023 रोजी आयोजित केल्या जाणार्‍या Dy.CLC, RLC आणि LEO च्या कार्यालयांवर मार्च केल्यावर सदर निवेदन सादर केले जाईल. ह्या अनुषंगाने खालील सविस्तर नोट पाठवण्यात येत. तरी जिल्हा सचिव व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करावा ही विनंती*
By

BSNLEU MH

Lorem ips
*24.08.2023 रोजी आयोजित केल्या जाणार्‍या Dy.CLC, RLC आणि LEO च्या कार्यालयांवर मार्च केल्यावर सदर निवेदन सादर केले जाईल.  ह्या अनुषंगाने खालील सविस्तर नोट पाठवण्यात येत. तरी जिल्हा सचिव व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करावा ही विनंती* Image

*24.08.2023 रोजी आयोजित केल्या जाणार्‍या Dy.CLC, RLC आणि LEO च्या कार्यालयांवर मार्च केल्यावर सदर निवेदन सादर केले जाईल.  ह्या अनुषंगाने खालील सविस्तर नोट पाठवण्यात येत. तरी जिल्हा सचिव व प्रमुख कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करावा ही विनंती*